Odbor pro válečné veterány SSŘO MO

Letos uplynulo již 76 let od konce 2. světové války, nejkrvavějšího válečného konfliktu v historii. I přes bezprostředně hrozící riziko smrti neváhaly tisíce mužů a žen nasazovat své životy a zdraví v bojích za naši vlast.

Po roce 1990 se Česká republika začala zapojovat do zahraničních operací, ve kterých již od počátku naši vojáci svými znalostmi a dovednostmi světu dokazují, že Česká republika je plnohodnotným a důležitým členem NATO. Vojáci působící v zahraničních misích podstupují vysoké riziko smrti či úrazů. V průběhu roku 2020 a 2021 probíhají oslavy a připomínkové akce k 30. výročí války v Perském zálivu. Jednalo se o první nasazení našich vojáků po změně politického režimu a zahájilo novodobou tradici zahraničních vojenských misí.

Povinností každého státu by však měla být péče o vojáka, který se po ukončení služby vrací do běžného civilního života. Odbor pro válečné veterány poskytuje a koordinuje péči jak o druhoválečné veterány, tak i o veterány novodobé, jejichž požadavky a potřeby se od druhoválečných značně liší.

Ministerstvo obrany spolupracuje při zachovávání památky na vojáky a osoby, které zahynuly během válek prostřednictvím péče o válečné hroby a pietní místa. Na jejich údržbu a úpravu poskytuje v rámci dotačních programů finanční prostředky. Výše uvedené oblasti výkonu státní správy spadají do gesce oddělení péče o válečné veterány.

V období od konce druhé světové války do roku 1989 probíhaly na našem území další boje, i když tentokrát v rovině ideologické. Jejich následky však byly neméně tragické – represe postihující osoby, jež se nehodlaly podvolit komunistické ideologii, byly mnohdy mnohem závažnější než zranění utrpěná v boji během války. Postihy často dopadaly na celé rodiny.  Oblast oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu spadá do působnosti oddělení vydávání osvědčení – 3. odboj.

Ministerstvo obrany jako jeden z mála rezortů pečuje jak o bývalé vojáky z povolání, tak i o osoby, které po velkou část svých produktivních životů pracovaly v rezortu ministerstva obrany. Jedná se o různé benefity, kterými se ministerstvo prostřednictvím oddělení péče o vojenské důchodce snaží vyjádřit těmto osobám za jejich službu upřímné poděkování.

Působnost odboru pro válečné veterány se však neomezuje pouze na výše uvedené oblasti. V jeho gesci je též poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace či spolupráce se spolky sdružujícími válečné veterány i se spolky, jejichž činnost je blízká úkolům a poslání ministerstva.

Aktuality

Válečný veterán Emil Boček oslavil 98. narozeniny

Publikováno: 25.2.2021 Autor: DG

Válečný veterán armádní generál Emil Boček dnes oslavil 98. narozeniny. Rodák z brněnských Tuřan ve svých šestnácti letech utekl z domova, aby se mohl zapojit do bojů proti nacistickému Německu. Přes boje ve Francii se dostal do Velké Británie, kde nejdříve sloužil jako letecký mechanik. Po pilotním výcviku v Kanadě absolvoval 26 operačních letů u 310. československé stíhací perutě RAF.

Sparta vzdává hold

Publikováno: 25.2.2021 Autor: DG

Ve čtvrtek 25. února se uskuteční největší hold v historii projektu „Sparta vzdává hold“. Bude to zápas HC Sparty proti HC Verva Litvínov, a vidět ho bude moci úplně každý fanoušek. Z důvodu epidemických opatření proti šíření koronaviru nebudou moci diváci sledovat utkání na stadionu, ale účastní se ho virtuálně prostřednictvím O2 TV Sport. 12. ročník holdu bude věnován složkám, které každodenně pomáhají v boji proti COVID-19.

Zemřel novodobý válečný veterán Miroslav Pavelka

Publikováno: 15.2.2021 Autor: DG

Dne 11. února 2021 v odpoledních hodinách zemřel v Karlových Varech novodobý válečný veterán plk. Miroslav Pavelka, který by 12. února oslavil své 84. narozeniny. Plukovník Pavelka, účastník zahraniční mise ECMM - European Community Monitoring Mission v bývalé Jugosláviii v letech 1991 - 1992, byl dlouhodobě ubytován společně se svou manželkou v Domově péče o válečné veterány Bílý kříž v Karlových Varech.

„Všude jsme si získali důvěru“, říká válečný veterán a lékař Jindřich Sitta, který působil i v Zálivu

Publikováno: 20.1.2021 Autor: DG

Plukovník v.v. MUDr. Jindřich Sitta absolvoval jako vojenský lékař několik zahraničních misí československé a české armády. V letech 1990 a 1991 byl účastníkem operací v Perském zálivu, v roce 1999 byl velitelem 6. polní nemocnice AČR při humanitární misi v Albánii. V témže roce se účastnil mise v Turecku při záchranných pracích po tamním zemětřesení. Od května 2002 do října 2002 pracoval v Afghánistánu, opět jako velitel 6. polní nemocnice. Rozhovor s plukovníkem Sittou je dalším příspěvkem do naší tematické série týkající se problematiky novodobých českých válečných veteránů.

Nahoru