Odbor pro válečné veterány SSŘO MO

Letos uplynulo již 76 let od konce 2. světové války, nejkrvavějšího válečného konfliktu v historii. I přes bezprostředně hrozící riziko smrti neváhaly tisíce mužů a žen nasazovat své životy a zdraví v bojích za naši vlast.

Po roce 1990 se Česká republika začala zapojovat do zahraničních operací, ve kterých již od počátku naši vojáci svými znalostmi a dovednostmi světu dokazují, že Česká republika je plnohodnotným a důležitým členem NATO. Vojáci působící v zahraničních misích podstupují vysoké riziko smrti či úrazů. V průběhu roku 2020 a 2021 probíhají oslavy a připomínkové akce k 30. výročí války v Perském zálivu. Jednalo se o první nasazení našich vojáků po změně politického režimu a zahájilo novodobou tradici zahraničních vojenských misí.

Povinností každého státu by však měla být péče o vojáka, který se po ukončení služby vrací do běžného civilního života. Odbor pro válečné veterány poskytuje a koordinuje péči jak o druhoválečné veterány, tak i o veterány novodobé, jejichž požadavky a potřeby se od druhoválečných značně liší.

Ministerstvo obrany spolupracuje při zachovávání památky na vojáky a osoby, které zahynuly během válek prostřednictvím péče o válečné hroby a pietní místa. Na jejich údržbu a úpravu poskytuje v rámci dotačních programů finanční prostředky. Výše uvedené oblasti výkonu státní správy spadají do gesce oddělení vydávání osvědčení a správních agend.

V období od konce druhé světové války do roku 1989 probíhaly na našem území další boje, i když tentokrát v rovině ideologické. Jejich následky však byly neméně tragické – represe postihující osoby, jež se nehodlaly podvolit komunistické ideologii, byly mnohdy mnohem závažnější než zranění utrpěná v boji během války. Postihy často dopadaly na celé rodiny.  Oblast oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu spadá do působnosti oddělení vydávání osvědčení – 3. odboj.

Ministerstvo obrany jako jeden z mála rezortů pečuje jak o bývalé vojáky z povolání, tak i o osoby, které po velkou část svých produktivních životů pracovaly v rezortu ministerstva obrany. Jedná se o různé benefity, kterými se ministerstvo prostřednictvím oddělení péče o vojenské důchodce snaží vyjádřit těmto osobám za jejich službu upřímné poděkování.

Působnost odboru pro válečné veterány se však neomezuje pouze na výše uvedené oblasti. V jeho gesci je též poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace či spolupráce se spolky sdružujícími válečné veterány i se spolky, jejichž činnost je blízká úkolům a poslání ministerstva.

Aktuality

Letní tábory pro děti veteránů

Publikováno: 6.5.2021 Autor: DG

Komunitní centra pro válečné veterány připravili ve spolupráci s Volarezou a Vojenskými lesy a statky letní tábory pro děti a vnoučata válečných veteránů. Tábory se uskuteční v letních měsících u Slapské přehrady (VZ Měřín) a na Šumavě (RZ Olšina).

Válečný veterán Josef Tyl slaví 100 let

Publikováno: 16.4.2021 Autor: DG

Ve čtvrtek 15. dubna oslavil své sté narozeniny válečný veterán Josef Tyl. Během 2. světové války spolupracoval s odbojovou skupinou majora Petráše z Olomouce. Jeho činnost spočívala ve vykonávání sabotáží, předávání a získávání informací. V září roku 1944 byl zatčen gestapem a souzen v Německu pro přípravu velezrady a pro neoznámení trestných činů. Zde byl 14. dubna 1945, den před svými narozeninami, osvobozen americkou armádou.

KCVV Praha vyhlásil fotosoutěž VETERAN PRESS PHOTO

Publikováno: 1.4.2021 Autor: DG

KCVV Praha vyhlásilo fotosoutěž VETERAN PRESS PHOTO. Soutěžící můžou přihlásit své fotografie do jedné ze čtyř kategorií: 1. kategorie: Život vojáka (mise, služba, prostě maskáče), 2. kategorie: World wide (příroda a architektura), 3. kategorie: Tváří v tvář (portrét), 4. kategorie: Art (umělecké foto, zátiší). Celkem bude vybráno 13 výherců, kteří si rozdělí hodnotné ceny. Tak neváhejte a podpořte svou účastí v soutěži veteránskou komunitu.

Zemřel ředitel odboru Karel Vávra

Publikováno: 30.3.2021 Autor: DG

Dnes 30. 3. zemřel v Ústřední vojenské nemocnici v Praze na onemocnění Covid-19 ředitel odboru pro válečné veterány Ing. plk. Karel Vávra, Ph.D. Zaměstnanci odboru jsou v myšlenkách s rodinou pana ředitele a vyjadřují ji upřímnou soustrast.

Nahoru